Gulliver's Reizen

Gulliver's Reizen

4.11 - 1251 ratings - SourceDe schrijver deelt het een en ander mede over zichzelf en zijn familie.a€”Zijn eerste aanleiding tot op reis gaan.a€”Hij lijdt schipbreuk en zwemt om zijn leven te redden.a€”Hij komt veilig aan land in het rijk Lilliput.a€”Wordt gevangen genomen en het land ingevoerd.Mijn vader had een kleine bezitting in Nottinghamshire; ik was de derde van vijf zoons. Hij zond mij naar de Emanuelschool in Cambridge, toen ik veertien jaar was, waar ik drie jaar bleef, en me ijverig op mijn studies toelegde; maar daar de kosten van mijn onderhoud, ofschoon ik maar een heel kleine toelaag kreeg, te groot waren voor een beperkt fortuin, werd ik in de leer gedaan bij den heer James Bates, een voornaam geneesheer in Londen en bleef bij hem vier achtereenvolgende jaren; en daar mijn vader mij nu en dan een sommetje geld zond, gebruikte ik dat om de scheepvaart te leeren, en andere deelen van de wiskunde, die van nut zijn voor hen, die zich voorstellen te gaan reizen, zooals ik altijd geloofde, dat ik op den een of anderen tijd nog wel eens zou doen. Toen ik den heer Bates verliet, ging ik naar mijn vader in de provincie, waar ik, met behulp van hem, mijn oom Jan, en een paar andere bloedverwanten, veertig pond bij elkaar kreeg, en een belofte van dertig pond 's jaars om me te laten studeeren in Leiden. Daar studeerde ik twee jaar en zeven maanden in de geneeskunde, omdat ik wist dat ik daar nut van hebben kon op lange reizen.De schrijver deelt het een en ander mede over zichzelf en zijn familie.a€”Zijn eerste aanleiding tot op reis gaan.a€”Hij lijdt schipbreuk en zwemt om zijn leven te redden.a€”Hij komt veilig aan land in het rijk Lilliput.a€”Wordt gevangen ...


Title:Gulliver's Reizen
Author: Jonathan Swift
Publisher:CreateSpace - 2014-03-28
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA