Islam in Nederland en België

Islam in Nederland en België

4.11 - 1251 ratings - SourceSinds de jaren 60 van de twintigste eeuw is het aantal moslims in Nederland en Belgie uitgegroeid tot in totaal rond 1, 5 miljoen mensen. Ook de religieuze voorzieningen voor moslims zijn een vast en herkenbaar element van de beide samenlevingen geworden. Men komt met deze religie, zowel in Nederland als in Belgie, in tal van maatschappelijke sectoren dagelijks in contact. De beide landen vertonen echter op significante punten een verschillend beeld van religieuze institutionalisering van de islam. De hier geconstateerde verschillen, die uitgebreid in dit boek aan de orde komen, hangen onder meer samen met de verschillende sociaal juridische positie van religie en de verschillende mate van secularisatie in de beide landen. Ook het verslechterde maatschappelijke klimaat in de beide landen heeft ongetwijfeld invloed uitgeoefend op de mate van acceptatie van specifiek islamitische verschijnselen, zoals kleding- en voedselvoorschriften, evenals het islamitisch godsdienstonderwijs. Dit boek is opgebouwd uit vijf hoofdonderdelen. Allereerst wordt een globaal overzicht geboden van de stand van zaken rondom de islam en moslims in Nederland en Belgie. Vervolgens worden de islamitische religieuze infrastructuur en de islamitische organisaties in de beide landen centraal gesteld. Daarna wordt aandacht geschonken aan geloofsbeleving en religieuze voorschriften. Dan komen de islamitische regels met betrekking tot gezin en familie aan de orde. Tenslotte is het vijfde en laatste hoofdonderdeel gewijd aan het islamitische godsdienstonderwijs binnen de verschillende typen scholen die in Nederland en Belgie voorkomen.Ook de religieuze voorzieningen voor moslims zijn een vast en herkenbaar element van de beide samenlevingen geworden. Men komt met deze religie, zowel in Nederland als in Belgie, in tal van maatschappelijke sectoren dagelijks in contact.


Title:Islam in Nederland en België
Author: W. A. R. Shadid, P. Sj. van Koningsveld
Publisher:Peeters Pub & Booksellers - 2008
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA