La regió de l'Exposició

La regió de l'Exposició

4.11 - 1251 ratings - Source



Aquest volum, coordinat per Ferran ArchilAcs, professor del departament d'HistA²ria ContemporAnnia de la Universitat de ValAuncia, no s'ocupa tant de l'ExposiciA³ en si com de la societat valenciana de 1909 i del conjunt del primer terAs del segle xx, amb una especial atenciA³ a aspectes diversos d'histA²ria polAstica i cultural, habitualment menystinguts o valorats de manera separada i que per primer cop tracten de ser interpretats acAs de manera conjunta. A mAcs, es fa un Aumfasi especial en els marcs de construcciA³ identitAnria de la societat valenciana: el marc regional inserit en el de la naciA³ espanyola de la RestauraciA³. l'ExposiciA³ Regional va ser el resultat, i alhora un esperA³, d'una identitat regional, contradictA²ria i complexa, destinada a consolidar-se al llarg del segle xx i arribar fins al nostre present.GREGORI BERENGUER, J. (2000): AlIdentitat i nacionalitat en els inicis de la museografia etnogrAnfica valencianaAr, en M. Olcina DomAcnec, J. A. Soler DAsaz ( eds.): Scripta in ... HOBSBAWM, E., T. RANGER (1988): La#39;invent de la tradiciA³, Vic. HOYOS SAINZ, LuAss de, Nieves de HOYOS SANCHO (1985): Manual de folklore.


Title:La regió de l'Exposició
Author: Ferran Archilés Cardona
Publisher:Universitat de València - 2011-11-28
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA