Manual d'ús de l'estàndard oral, (10a ed.)

Manual d'ús de l'estàndard oral, (10a ed.)

4.11 - 1251 ratings - SourceEl qManual d'Aos de l'estAnndard oralq, que ja ha arribat a la seua desena ediciA³, Acs gairebAc un clAnssic en la bibliografia lingA¼Asstica valenciana. AixAs ho avalen els milers de lectors que l'han utilitzat i, de manera unAnnime, tota la crAstica especialitzada. Aquest estudi lingA¼Asstic, de dimensiA³ poliAudrica i enormement ric en matisos, com la llengua mateixa, aborda prAncticament tota la gramAntica, atenent especialment els problemes que presenta l'expressiA³ oral i confrontant l'Aos espontani amb la norma i amb el castellAn. D'altra banda, l'esforAs d'actualitzaciA³ permanent a quAu ha estat sotmAus, ediciA³ rere ediciA³, contrastant els plantejaments inicials amb les principals obres de referAuncia que s'han publicat al llarg dels Aoltims anys, fan que siga de consulta obligada per a adquirir un coneixement profund i actualitzat, no sols de la varietat valenciana, sinA³ del conjunt del catalAn.No ta#39;estima gens. podem comprovar que, efectivament, el sentit de la#39;oraciA³ es mantAc plenament coherent si diem Ta#39;estima poc, Ta#39;estima molt, No ta#39;estima gaire, etc. Aquestes substitucions, per consegA¼ent, ens ratifiquen el carAncter adverbial anbsp;...


Title:Manual d'ús de l'estàndard oral, (10a ed.)
Author: Josep Lacreu, Josep Lacreu Cuesta
Publisher:Universitat de València - 2012-07-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA