Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru

4.11 - 1251 ratings - SourceCAslem tActo monografie je podat AtenAiA™i komplexnAs pohled na problematiku finanAnAs gramotnosti, zadluA¾ovAinAs a trh spotA™ebitelskA½ch AovA›rAm v AŒeskAc republice vAetnA› relevantnAs prAivnAs Aopravy, regulace a dozoru nad tAsmto sektorem. PA™edklAidanAc dAslo se sklAidAi z 12 kapitol a obsahuje tA™i hlavnAs AAisti: teoretickou AAist, empirickou AAist a zAivA›reAnAc shrnutAs. TeoretickAi AAist v 6 kapitolAich pA™edstavuje vA½sledky vA½zkumnAcho projektu NavigAitor bezpeAnAcho AovA›ru. EmpirickAi AAist obsahuje rovnA›A¾ 6 kapitol a obsahuje pohledy na AeskA½ trh spotA™ebitelskA½ch AovA›rAm od zAistupcAm akademickAc, neziskovAc, veA™ejnAc i privAitnAs sfAcry. Snahou autorAm bylo zpracovat problematiku spotA™ebitelskA½ch AovA›rAm v AiirAiAsm kontextu v rozumnA½, pA™ehlednA½ a AtivA½ text, kterA½ se pohybuje na pomezAs ekonomie a prAiva.... krize let 2008a€“2013 na trh spotA™ebitelskA½ch AovA›rAm diskutuje Michal Kozub ze spoleAnosti Home Credit v desAitAc kapitole. ... se Jaroslav OndruAiek ze spoleAnosti Air Bank zamA½AilAsnad AeskA½m trhem spotA™ebitelskA½AovA›rAm z pohledu bankAcA™e.


Title:Navigátor bezpečného úvěru
Author: Teplý, Petr a kol.
Publisher:Karolinum Press - 2013-09-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA