Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

4.11 - 1251 ratings - Source(SadrA¾aj evidencije) Svaki zapis ove evidencije sadrA¾i slijedeA‡e podatke: a) JMB (text, 13); b) prezime (text, 40); c) ime ... (2) Odlukom iz stava (1) ovog Alana odredit A‡e se svrha evidencije, veza sa drugim evidencijama, sadrA¾aj evidencije, anbsp;...


Title:Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
Author: Bosnia and Hercegovina
Publisher: - 2009
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA