The Black Theatre Movement in the United States and in South America

The Black Theatre Movement in the United States and in South America

4.11 - 1251 ratings - SourceEl creixement dels moviments sociopolAstics entre els anys seixanta i noranta als Estats Units i a Sud-Anfrica va establir els ferms fonaments sobre els quals, amb una forAsa i Asmpetu sense precedents, es va forjar el teatre negre d'aquests anys. Forma i contingut van sorgir a l'una del compromAss polAstic i artAsstic adoptat per aquests artistes contra l'imperialisme, el colonialisme i el racisme occidentals. Per primera vegada en la histA²ria, el teatre negre dels Estats Units i de Sud-Anfrica analitzava i valorava les arrels negres per a poder ilAmluminar la recerca d'un futur de llibertat. No obstant aixA², el context sociopolAstic i les circumstAnncies especAsfiques de cada paAss han generat igualment els trets distintius del teatre afronord-americAn i negre sud-africAn (incloses les diferAuncies de gAunere) manifestos en ramificacions artAsstiques totalment heterogAunies i Aoniques.The Development of Black Theatre in America from Shadows to Selves. ... Tate, Claudia. Black Women Writers at Work. New York: Continuum, 1983. Ward, Douglas Turnera€”SOURCES BY AND ... Ph. D. Dissertation, Indiana University, 1987.


Title:The Black Theatre Movement in the United States and in South America
Author: Olga Barrios Herrero
Publisher:Universitat de València - 2011-11-28
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA